Ull-kreativitet & Hållbar utveckling
En inspirerande kurs där du lär dig gamla och nya tekniker och nya, kreativa sätt att jobba med ull. Kursledare Ewa Agborg är utbildad på Konstakademien och har undervisat på Konstfack vid institutionen för Bildpedagagik. Ewas arbete idag fokuserar på det globala problemet klimat & miljö.
Ull ur miljösynpunkt
Syntet fibrer förbrukar en mängd av jordens resurser i framställning . En syntet fiber förbrukar 3-6ggr sin egen vikt i olja. Ullen skapas med naturens hjälp och är mycket energisnål i sin uppbyggnad och avger inte mycket energi när den bryts ner, Ullen är flamsäker och antänds ogärna och har väldigt lätt för att självslockna. Ullen har en mängd goda egenskaper den fungerar utmärkt i olika miljöer mot huden och har en unik formbarhet. Idag finns många olika tekniker att använda sig av för dem som vill skapa i ull. Grundprincipen är dock den samma för alla ” ullens förmåga att krympa.

Hållbar utveckling
När begreppet hållbar utveckling idag behandlas och diskuteras innebär det en bred och sammanhängande beskrivning där ekologiska, ekonomiska och sociala frågeställningar ingår och samverkar med varandra. Medvetenheten om att miljö- och samhällsfrågor har en lokal, regional och global dimension har ökat.
Kursinnehåll
Kursens innehåll syftar till att ge ingångar till ett kreativt tänk och genom materialet ull arbeta utifrån ett konstnärligt perspektiv. Vi vill förmedla upplevelser som kan ge dig insikter, inspiration och motivation inom området kreativitet och hållbarutveckling. Du kommer att få lära dig några enkla metoder som kan ligga till grund för ditt eget kreativa tänk. Syftet är att integrera konstnärligtverksamhet med ett helhetstänk som berör just miljö och klimat och vår egen position i förhållande till naturen.

Lördag 6 mars 2010
Vi börjar 10.00 och håller på till 16.00 med avbrott för 1 timmes lunch

Ladan Öråker, KungsängenE18 mot Enköping, avfart Brunna/Tibble http://kartor.eniro.se/m/M6dKb - WGS 84:N 59° 27.719’, E 17° 44.130’

1450:- inkl material, lättare lunch & kaffe

Anmälan: senast 25/2 till tina-roed@telia.com
Mer info: ewaagborg@gmail.com eller 0763-14 46 93