KULTURSKYMNING 2006


PROJEKTET


EWA AGBORG

LOVE HANSSON

BRITA CARLENS

CAROLINE AF UGGLAS

SIV AF UGGLAS

ANNE HANSSON

MAUD EKBORG

LUCIA KANGUR RÖED


TINA RÖED

KONTAKT


STARTVad händer med konsten när den flyttar in i grisarnas boning?

Vad händer med den besökande publiken när dom möter konst i en annan miljö, som inte längre är de vedertagna vita galleriväggarna?

Kulturskymning är ett återkommande konstprojekt som oväntat dyker upp när det hittar en plats för att verka.


Markus Grymtius Nasse, griskulting, har upprättat ett testamente.
Enär jag ej med min hand har förmått skriva, har jag å diktamen förestavat detta för nedtecknande.

I det att griskultingen insåg sig stå i begrepp att avlivas, fordrade den anstånd å en timme, och utbad sig hos kocken om att den må tillåtas upprätta ett testamente. Den tillkallade sina föräldrar på det att den åt dem måtte efterlämna en del av sitt foder.

Den sade:
Åt min fader Galtius Fettus efterlämnar jag trettio modii ollon, och åt min mor, avelssuggan Veturina, efterlämnar jag fyrtio modii spartanskt vete. Av mina organ skall jag efterlämna borsten till skomakarna, öronen till de döva, tungan åt advokaterna och pratmakarna, länderna till kvinnorna, blåsan till pojkarna, svansen till flickorna, slutmuskeln till bögarna, hälarna till löparna och jägarna.

Jag önskar att en minnesvård uppföres över mig med följande text i guldbokstäver: ”Markus Grymtius Nasse, griskulting, levde niohundranittionio och ett halvt år: men om han hade levt ett halvt år till, skulle han ha uppnått tusen år.”

Mina välgörare och goda män, min önskan är att ni, i det att ni tar väl omsorg om min lekamen, anrättar den väl med goda kryddor av nötkärnor, peppar och honung, på det att mitt namn må ihågkommas i evighet.

Bevittnas:

Fettius Sugius
Cumminatus Corvius
Cotlettus Filaeus
Flescus

(Testamente porcelli (Nasses testamente), övers. P. Sandin

Ur ”Liv och död i antikens Rom”, Historiska Media 2000Courturier large range, aimed directly at a whole new series of watches Tag heuer replica uk men's watch is a watch this year's market. I have a huge selection of sports configuration and dial type, start looking for a new Tag heuer male form Courturier Konotabi, in a good position in this range. Tag heuer replica sale has become stronger than among men watch series, but it is a gradual tag heuer replica watches Swiss watch brand really, they increase the Valjoux movement, increasing the number of the automatic watch movement Tag heuer Courturier range, I see this it Longines has been found in a traditional tag heuer replica sale. I found that the main areas of the automatic movement tag heuer replica uk watch series automatic movement of automatic detection, but its entry-level nearly twice the price it paid the price automatically Courturier, but the error rate is less than their replica tag heuer watches feature of this watch is that it is a penny quality and real quality of a cargo of. But, in truth, it is popular this year, these watches are Christmas gifts, they are sure. Praised the legendary actor, this automatic chronograph, remembered watchmaking history of the revolution of our almost. By racing spirit and legend of the movie affected the logo retro Monaco limited edition tag heuer replica sale, three colors, face, of Monaco to the 6 o'clock position, blue alligator strap is creative another classic Collection of buttons buckle sports stitching and beige, watches tAG Heuer to fate.